Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie uczestnika rozgrywek

1. Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu paintballowego i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku użytkowania markera paintballowego.
3. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintballowego.
4. Otrzymałem sprzęt sprawny, wolny od wad, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń.
5. Będę natychmiast informował organizatora o jakimkolwiek niepożądanym działaniu sprzętu.
6. Zobowiązuję się do zwrócenia sprzętu w stanie nienaruszonym.
7. Jestem świadomy, iż składając podpis, akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu.

Nazwisko i imię uczestnika data urodzenia czytelny podpis...............................................................

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

1. Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu paintballowego i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku użytkowania markera paintballowego.
3. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintballowego.
4. Otrzymałem sprzęt sprawny, wolny od wad, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń.
5. Będę natychmiast informował organizatora o jakimkolwiek niepożądanym działaniu sprzętu.
6. Zobowiązuję się do zwrócenia sprzętu w stanie nienaruszonym.
7. Jestem świadomy, iż składając podpis, akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu.

Nazwisko i imię uczestnika data urodzenia czytelny podpis...............................................................